Ze Sbírky zákonů ČR: prodloužení nouzového stavu; změna krizových opatření

  • na webu HSHMP zveřejněno 26. 3. 2021

 

Číslo částky Sbírky zákonů Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Datum zveřejnění Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
57 146. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 26. 3. 2021 č. 314 z 26. 3. 2021 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
57 147. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 26. 3. 2021

č. 315 z 26. 3. 2021

 

Odůvodnění daného usnesení vlády

 Prodloužení stávajících krizových opatření

 

Odůvodnění daného usnesení vlády

 

ODKAZ:

 

► Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

 


 

Přílohy