ze Sbírky zákonů ČR: krizová opatření-zákaz vycházení-domovy seniorů; omezení: maloobchod a služby; hrormadné akce; volný pohyb osob; školy a školská zařízení; pracovní povinnost studentů

na webu HSHMP zveřejněno 14. 12.2020

 

ve Sbírce zákonů České republiky bylé dne 14. prosince 2020 pod částkou 220 publikováno šest usnesení vlády České republiky o přijetí či změně krizových opatření:

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
532. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření č. 1325 z 14. 12. 2020 k zákazu vycházení uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
533. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1332 z 14. 12. 2020 k omezení maloobchodního prodeje a služeb
534. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření č. 1333 z 14. 12. 2020  úprava krizového opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 15. prosince 2020
535. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1334 z 14. 12. 2020 k omezení volného pohybu osob
536. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1335 z 14. 12. 2020 k omezení provozu škol a školských zařízení
537. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření č. 1336 z 14. 12. 2020 ke zrušení pracovní povinnosti studentů od 16. prosince 2020

 

ODKAZ:

 

► Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

 

 

 


 

Přílohy