ze Sbírky zákonů ČR: Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

na webu HSHMP zveřejněno 12.10.2020

 

ve Sbírce zákonů České republiky bylo dne 12. října 2020 pod částkou 166 publikováno 8 usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření:

 

407. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
408. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
409.

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

410.  Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
411.

Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu

412.

Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

413.

Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb

414. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

ODKAZ:

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

 

 

 

 


 

Přílohy