Ze Sbírky zákonů ČR: vyhlášení nouzového stavu na území státu a související opatření

  • na webu HSHMP zveřejněno 14. 2. 2021

ve Sbírce zákonů České republiky bylo dne 14. února 2021 pod částkou 28 publikováno 16 usnesení vlády České republiky souvisejících s vyhlášením nouzového stavu na území státu:

 

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
59. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů č. 125 ze 14. 2. 2021 Vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
60. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 126 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: maloobchod; přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb; kulturní představení; vzdělávací akce-zkoušky; sportoviště; volný čas; ubytovací služby; tržnice a další...
61. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 127 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: k volnému pohybu; pobytu cizinců; práci na dálku; shromažďování atd. 
62. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 128 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: orgány veřejné moci - provoz
63. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 129 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: k provozu škol
64. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 130 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: k určení škol - výkon nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let pro zákonné zástupce vybraných profesí
65. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 131 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: návštěvy:  lůžková zdravotnická a pobytová sociální zařízení
66. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 132 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: vycházky uživatelů pobytových sociálních služeb
67. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 133 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: k návštěvám ve věznicích
68. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 134 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: k omezení pohybu v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov
69. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 135 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: k subjektům kritické infrastruktury
70. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 136 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: k provozu krematorií
71. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 137 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: k provádění lékařských prohlídek - kategorie prací dle zákona 258/2000 Sb. v době NS
72. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 140 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: k datovým schránkám
73. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 141 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: cizinci - postup - pracovní poměr
74. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 143 ze 14. 2. 2021 Krizové opatření: k poskytování sociálních dávek - průkazy osob se zdravotním postižením


ODKAZ:

 

► Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

 


 

Přílohy