Ze Sbírky zákonů ČR: změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

  • na webu HSHMP zveřejněno 8. 2. 2021

ve Sbírce zákonů České republiky bylo dne 8. února 2021 pod částkou 22 publikováno usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření:

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
48. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření č. 119 z 8. 2. 2021 změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb


ODKAZ:

 

► Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv


 

Přílohy