Ze Sbírky zákonů ČR: změna krizových opatření o omezení maloobchodu a služeb a omezení volného pohybu osob

na webu HSHMP zveřejněno 17. 12.2020

 

ve Sbírce zákonů České republiky bylé dne 17. prosince 2020 pod částkou 231 publikováno jedno usnesení vlády České republiky o přijetí či změně krizových opatření:

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
564. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření č. 1341 ze 17. 12. 2020 změna krizových opatření o omezení maloobchodu a služeb a omezení volného pohybu osob

 

ODKAZ:

 

► Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

 


 

Přílohy