Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy vypadne Lotyšsko a Estonsko, do oranžové kategorie se přesunou Kypr a Baleáry

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví věnovanou aktualizaci seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19:

 


 


Ministerstvo zdravotnictví na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. Do červené kategorie se nově přesunulo Lotyšsko a Estonsko. Po návratu z těchto zemí tak bude od pondělí 30.11. povinné podstoupit PCR test nebo nastoupit do karantény a také vyplnit příjezdový formulář. Naopak do oranžové kategorie se přesunul Kypr a španělské Baleáry.

 

 

Lotyšsko a Estonsko doplnily většinu evropských zemí, které do červené kategorie spadají. Cestující, kteří v těchto zemích strávili v posledních 14 dnech dobu delší 12 hodin, jsou povinni před návratem do České republiky vyplnit příjezdový formulář. Zároveň je nutné do 7 dnů od příjezdu předložit příslušné krajské hygienické stanici výsledek PCR testu. Po návratu je možné předložit také výsledek PCR testu z jakékoliv země EU, který ale nesmí být starší 72 hodin. Tato povinnost se nevztahuje na osoby mladší 5 let. 

 

Před oznámením výsledku testu je nutné, aby se dotyční chovali obezřetně a omezovali kontakty se zranitelnými skupinami obyvatel, především pak se seniory. Měli by zároveň zvážit home office, pokud to povaha práce umožňuje.

 

 

Do oranžové kategorie zemí se od pondělí zařadí Kypr a španělské Baleáry. V kategorii figuruje rovněž Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Norsko, Kanárské ostrovy a portugalské Azory a Madeira. Po návratu z těchto zemí musí cizinci, kteří na území ČR pracují nebo studují, předložit výsledek PCR testu. A to před vstupem na pracoviště, případně před vstupem do vzdělávací instituce, kde studují.

 

Systém semaforu upravuje také kategorii zelených zemí, ve které žádná z těchto povinností neplatí. Vzhledem k aktuální epidemické situaci napříč Evropou nicméně v této kategorii není momentálně zařazena žádná evropská země.

 

Parametry a kritéria tzv. semaforu vychází z hodnocení epidemiologických kritérií a ukazatelů daných států.

 

Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde.

 

V Praze 27.11.2020

 

Mgr. Kryštof Berka
Ministerstvo zdravotnictví

odbor komunikace s veřejností

tiskové oddělení