ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VEŘEJNOST S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 1. DUBNA 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) s ohledem na vydané:

 

Mimořádné opatření MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, ze dne 30. 3. 2020, s účinností od 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00, prodloužení omezení pohybu osob,

 

upravuje provozní dobu pro veřejnost, a to s účinností ode dne 1. dubna 2020 od 06:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hodin, následovně:

 

pondělí a středa: 9:00 - 12:00 hodin.

 

Toto omezení se netýká infolinek k onemocnění COVID-19.

 

HSHMP současně žádá občany, aby své záležitosti vůči HSHMP primárně řešili vzdáleným přístupem prostřednictvím elektronické pošty, případně telefonicky, nikoliv osobně.

 

Výše citované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je uvedeno na odkazu https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-prodlouzeni-omezeni-pohybu-osob/.

 

V Praze 31.3.2020

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka

v z. MUDr. Zdeňka Shumová

ředitelka sekce ochrany a odpory veřejného zdraví