Změna provozní doby Hygienické stanice hlavního města Prahy pro veřejnost s účinností ode dne 24. března 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“),  s ohledem na:

 
● Usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 279 o přijetí krizového opatření, publikované pod č. 126/2020 Sb., kterým se bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1, kterým bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky,  a kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.; mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-3, kterým bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod., a kterým se ruší usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215, vyhlášené pod č. 85/2020 Sb. a usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 217, vyhlášené pod č. 87/2020 Sb.
 
a

●  Mimořádné opatření MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN, ze dne 23. 3. 2020, s účinností od 24. 3. 2020 od 06:00 hod. do 1. 4. do 06:00 hod., prodloužení omezení činnosti OVM a SO, 

upravuje provozní dobu pro veřejnost, s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hodin, následovně:

pondělí a středa: 9:00 - 12:00 hodin

 

HSHMP současně prosí občany, aby své záležitosti vůči HSHMP primárně řešili prostřednictvím elektronické pošty, nikoliv osobně, případně telefonicky.

 
HSHMP se zároveň omlouvá, ale na všechny dotazy týkající se výkladu nadřízených centrálních opatření není schopna z kapacitních důvodů odpovídat.

Výše citovaná  usnesení vlády naleznete na odkazu: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví lze najít na odkazu http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradneopatreni-prodlouzeni-omezeni-cinnosti-ovm-a-so_18801_4135_1.html .
 
Největší a nejširší spektrum informací k onemocnění Covid-19 je k dispozici na specializovaných internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/, případně na internetových stránkách HSHMP http://www.hygpraha.cz .
 
► Ke konzultacím ohledně onemocnění Covid-19 slouží dvě informačně - poradenské linky na číslech 773 782 850 a 773 782 856, které jsou v provozu každý den od 8:00 do 20:00 hodin. Jejich činnost, ode dne 24. března 2020, převzala CELOSTÁTNÍ INFORMAČNÍ LINKA 1212. Obě dosavadní telefonní čísla nadále zůstávají v provozu v režimu 7 dní v týdnu, 12 hodin denně (8:00 - 20:00 hodin) s tím, že všechny příchozí hovory budou automaticky přesměrovány na linku 1212, kde budou prostřednictvím tamních operátorů dále řešeny.
 
V záležitosti obecnějších informací o tématice Covid-19 lze využít celou řadu dalších informačních linek, například infolinky všech zdravotních pojišťoven, které jsou v provozu ve všedních dnech:
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211
RBP, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

► v záležitosti obecnějších informací je možné kontaktovat také informační linky Státního zdravotního ústavu na číslech 724 810 106, 725 191 367 a 725 191 370.
 
Další technicko - organizačně - informační linky provozuje rovněž hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy:
 
LINKA PRO SENIORY 800 160 166 - ve spolupráci s organizací Život 90 – nonstop provoz - senioři na ní získají informace, rady a doporučení ohledně mimořádných opatření - zkušení operátoři na této lince poskytnou volajícím nejen pomoc s dovážkou nákupu potravin, léků a hygienických potřeb až domů, ale nově zajistí případně i psychologickou pomoc. Pomoc v terénu poskytnou dobrovolníci z řad Červeného kříže, skautů, Života 90 a dalších, kteří se zaregistrují přes web www.pomahamepraze.cz
 
LINKA 800 100 991 pro obecné a technické dotazy veřejnosti a institucí vztahující se k řešení situace s koronavirem – provoz denně 9:00 – 18:00 - linka má ve vztahu k veřejnosti ulehčit linkám HSHMP a zodpovědět obecné otázky ke koronaviru. Ve vztahu k městským částem a městským, ale i soukromým organizacím, bude linka mimo obecných otázek řešit i technické dotazy a požadavky. Linka neslouží pro zdravotní konzultace a občany se zdravotními obtížemi.
 
Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně sil překonání tohoto období.
 
V Praze 24.3.2020
 
MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP

 

Přílohy