Zpráva o činnosti v oblasti hygieny výživy a předmětů běžného užívání - 2016

V uplynulém roce bylo provedeno 2573 kontrol v potravinářských podnicích (stravovací služby, prodejny potravin) a 413 kontrol zaměřených na předměty běžného užívání (kosmetické přípravky, výrobky určené pro styk s potravinami, hračky a výrobky pro děti do 3 let). Odebráno bylo 227 vzorků potravin a pokrmů, 49 vzorků předmětů běžného užívání a vydáno 1273 stanovisek. Bližší informace o činnosti odboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání (dále jen „HVPBU“) Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jsou k dispozici ve Výroční zprávě odboru HVPBU HSHMPza rok 2016, kde je možné dozvědět se více o uskutečněných kontrolách a jejich výsledcích. Pro zájemce o tuto problematiku jsou zde i informace o celostátních a regionálních prioritách odboru HVPBU, cílených úkolech Hlavního hygienika České republiky a další zajímavé údaje z dozorové činnosti HSHMP.

 

V Praze dne 13. 3. 2017

 

MUDr. Hana Kunstovná
ředitelka odboru HV a PBU

 


 

 

 


 

Přílohy