Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2017

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zveřejňuje zájemcům komplexní a zajímavé informace o činnosti odboru hygiena práce HSHMP. Mnoho zajímavých poznatků z kontrolní činnosti hygieniků práce je možné se dozvědět v překládané Zprávě o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) v oblasti ochrany zdraví při práci, kterou zveřejňuje HSHMP a to za rok 2017. Zájemci o problematiku ochrany zdraví zaměstnanců na pracovišti a komplexní činnosti odboru hygieny práce se dozví také celostátní či regionální tématické priority v činnosti odboru, ale i mnoho dalších informací. Zpráva je v plném znění k dispozici k volnému stažení (viz příloha níže).

 

V Praze dne 13. 2. 2018

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel 


 

Přílohy