Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Koupaliště Šeberák

Stav ke dni Hodnocení
20.08.2018 Zákaz koupání Zákaz koupání - přemnožené sinice

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Přírodní rybník napájený potokem se nachází na okraji městské části Praha 4 Kunratice v ulici K Šeberáku. Obklopen je travnatými plochami, vstup do vody je pozvolný. V areálu je k dispozici WC s možností mytí rukou oddělené podle pohlaví, venkovní sprcha. Šatny nejsou k dispozici, pouze oddělené převlékárny. Plavčík není, ale provozovatel má k dispozici lékárničku 1. pomoci. V areálu je stánek s občerstvením a venkovním posezením.

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel:
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

Klasifikace vod: Klasifikace podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním, se neprovádí z důvodu, že koupaliště bylo v letech 2014 - 2015 mimo provoz.
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění.