Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Koupaliště Džbán

Stav ke dni Hodnocení
20.08.2018 Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Vodní nádrž vybudovaná na Litovickém potoce v katastru Vokovic. Výměra vodní plochy se uvádí 18ha, maximální hloubka 7 m. Na pravém břehu jsou vybudovány travnaté pláže s a pozvolným vstupem do vody, který je vhodný i pro malé děti. Dno je vyštěrkováno. Přístup je z ulice Nad Lávkou, Praha 6. V areálu jsou k dispozici WC, venkovní sprchy s pitnou vodou, venkovní převlékací kabiny, plavčík, občerstvení, nudistická pláž, volejbalové hřiště.

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Martin Bezvoda, IČO: 12361411, Spálená 25, Praha 1
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2014-2017 a je platná pro celou koupací sezónu 2018. Tento údaj nelze zaměňovat s aktuálním monitorováním kvality vody podle monitorovacího kalendáře.
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění.