Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Koupaliště Džbán

Stav ke dni Hodnocení
20.08.2018 Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání


2018

14.5.28.5.11.6.11.6.25.6.2.7.9.7.23.7.6.8.20.8.
Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyVoda vhodná ke koupáníZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyVoda vhodná ke koupání

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Vodní nádrž vybudovaná na Litovickém potoce v katastru Vokovic. Výměra vodní plochy se uvádí 18ha, maximální hloubka 7 m. Na pravém břehu jsou vybudovány travnaté pláže s a pozvolným vstupem do vody, který je vhodný i pro malé děti. Dno je vyštěrkováno. Přístup je z ulice Nad Lávkou, Praha 6. V areálu jsou k dispozici WC, venkovní sprchy s pitnou vodou, venkovní převlékací kabiny, plavčík, občerstvení, nudistická pláž, volejbalové hřiště.

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Martin Bezvoda, IČO: 12361411, Spálená 25, Praha 1
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2014-2017 a je platná pro celou koupací sezónu 2018. Tento údaj nelze zaměňovat s aktuálním monitorováním kvality vody podle monitorovacího kalendáře.
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění.