Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.



Koupaliště Hostivař

Stav ke dni Hodnocení
31.08.2017 Voda nevhodná ke koupání Voda nevhodná ke koupání - sinice


2017

15.5.29.5.7.6.16.6.29.6.10.7.18.7.24.7.2.8.7.8.14.8.18.8.25.8.31.8.
Zhoršená jakost vodyZhoršená jakost vodyZhoršená jakost vodyZhoršená jakost vodyVoda nevhodná ke koupáníVoda nevhodná ke koupáníZhoršená jakost vodyVoda nevhodná ke koupáníZhoršená jakost vodyVoda nevhodná ke koupáníZákaz koupáníVoda nevhodná ke koupáníZhoršená jakost vodyVoda nevhodná ke koupání

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Jedná se o přehradní nádrž na potoce Botiči v sousedství hostivařského lesoparku. Je to největší vodní plocha v Praze s rozlohou přes 40 ha a největší hloubkou pře 10 m. Na levém, plochém břehu jsou vybudovány pláže. Kapacita koupaliště je přibližně 10 000 osob. Dno je bahnité, místy písčité. Přístup do areálu je z ulice K Jezeru, Praha 10 – Hostivař. V areálu jsou k dispozici travnaté i písečné pláže (včetně samostatné pláže nudistické), WC oddělené pro muže a ženy, venkovní sprchy s pitnou vodou, převlékací kabiny, občerstvení, a rozličná sportoviště.

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Hostik s.r.o., Wenzigova 1861/7, Nové Město, Praha 2 IČ: 26191521
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2012-2015 a je platná pro celou koupací sezónu 2016.
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění.