Informace

17.03.2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách pro rok 2020

HSHMP informuje, že Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání soukromý provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2020.

Celý článek

17.03.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Návrh monitorovacího kalendáře pro koupací sezónu v roce 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje návrh Monitorovacího kalendáře pro koupací sezónu 2020 k připomínkám veřejnosti. Projednání tohoto opatření obecné povahy se koná v úterý dne 15. 4. 2020 v 10.00 hod. v budově HSHMP, Rytířská 12, Praha 1.

Celý článek

10.03.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje aktuální tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví o přijetí mimořádných opatření zakazující konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách.

Celý článek

14.11.2019

Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v objektu Poljanovova 3158/5, Praha 4

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) informuje o výskytu bakterie Legionelly v teplé vodě v objektu Poljanovova 3158/5, Praha 4.

Celý článek

07.11.2019

Pražští hygienici zkontrolovali jakost pitné vody z veřejných pítek v centru Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy se v letošním roce zaměřila na detailní kontrolu vody z veřejných pítek v centrální části naší metropole. U 23 veřejných pítek voda splňovala limity v době odběru dle platné legislativy.

Celý článek

31.10.2019

Pražští hygienici zkontrolovali jakost vody po havárii veřejného vodovodu v Koněvově ulici na Praze 3

Hygienická stanice hlavního města Prahy zkontrolovala kvalitu dodávané pitné vody v oblasti MČ Praha 3 a 10 po havárii vodovodního řádu dne 23. 10. 2019. U všech odebraných vzorků kvalita vody splňovala hygienické limity sledovaných ukazatelů.

Celý článek

09.10.2019

Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v objektu Vitošská 3412/5, Praha 4

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) informuje o výskytu bakterie Legionelly v teplé vodě v objektu Vitošská 3412/5, Praha 4. Ing. Pavel Šebák, HOK, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Rytířská, Praha 1

Celý článek

19.09.2019

Vyhodnocení kvality pitné vody za rok 2018

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje souhrnnou zprávu o kontrolách nad jakostí distribuované pitné vody v hlavním městě Praze v roce 2018, a to jak v rámci státního zdravotního dozoru, tak i na základě podnětů z řad občanů.

Celý článek

23.08.2019

Pražští hygienici informují o aktuální kvalitě vody na sledovaných pražských přírodních koupalištích

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje veřejnost o výsledcích odběrů vzorků vody na sledovaných pražských přírodních koupalištích. Odběry se uskutečnily dne 19. 8. 2019.

Celý článek

09.08.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-zrušení dočasného zákazu koupání na přírodním koupališti Hostivař

Hygienická stanice hlavního města Prahy vydala dne 8.8.2019 veřejnou vyhlášku-opatření obecné povahy-zrušení dočasného zákazu koupání na přírodním koupališti Hostivař.

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10