Informace

26.04.2017

Hlavním zdrojem hluku v Praze je automobilová doprava

Nejvíce lidí ohrožených hlukem žije především ve velkých městech. Jenom loni pražští hygienici prověřovali 367 podnětů na hluk. MUDr. Vladimíra Zárubová, ředitelka odboru HOK

Celý článek

21.02.2017

Jak splnit nové normy pro větrání v hlukem zatížených oblastech?

Hygienická stanice hlavního města Prahy reaguje na časté dotazy stavebníků týkající se požadavků na větrání při výstavbě nových domů a bytů v hlukem zatížených oblastech. V textu vysvětlujeme nejnovější pojmy. MUDr. Vladimíra Zárubová, ředitelka odboru HOK

Celý článek

20.09.2016

Informace o dočasné dodávce pitné vody z úpravny vody Podolí

Z důvodu plánované opravy na štolovém přivaděči z úpravny vody Želivka bude v provozu záložní úpravna pitné vody Podolí. Spotřebitelů se plánovaná akce nedotkne. MUDr. Vladimíra Zárubová, ředitelka odboru HOK

Celý článek

25.08.2016

Informace k plánované odstávce pitné vody v Hostavicích, Dolních Počernicích, Kolodějích, Klánovicích, Běchovicích a Újezdě nad Lesy

Z důvodu rekonstrukce vodovodu ve vybraných městských částech Prahy vydává HSHMP dotčeným občanům doporučení o způsobech nakládání s vodou během této výjimečné situace. RNDr. Jan Jarolímek, MBA, ředitel

Celý článek

20.07.2016

Postup občanů při podání podnětu či stížnosti na hluk adresované HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje občany o způsobu postupu podání podnětů a stížností na hluk, které ji přísluší řešit. MUDr. Vladimíra Zárubová, ředitelka odboru HOK

Celý článek

27.06.2016

Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb. - hluk a vibrace

HSHMP informuje o změnách, které přinesla novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která byla schválena vládou ČR dne 15. 6. 2016. MUDr. Zárubová, ředitelka odboru HOK

Celý článek

08.06.2016

Laboratorní vyšetření studní, které slouží k individuálnímu zásobování pitnou vodou jako jediný zdroj v místech postižených lokálními záplavami – informace

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o možnosti provedení odběru a vyšetření vzorku vody po sanaci lokálně zaplavené studny určené k individuálnímu zásobování pitnou vodou. Bližší informace v příloze. MUDr. Zárubová, ředitelka odboru HOK

Celý článek

31.05.2016

Kvalita vody v přírodních koupalištích na území hlavního města Prahy k 31. 05. 2016

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o začátku koupací sezóny a kvalitě vody v přírodních koupalištích na území hlavního města Prahy k 31.05.2016. MUDr. Vladimíra Zárubová, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek

04.05.2016

ODBORNÉ DOPORUČENÍ pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hygienická stanice hlavního města Prahy pro zájemce zveřejňuje ODBORNÉ DOPORUČENÍ pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru. MUDr. Zárubová, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek

02.05.2016

Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2016

Hygienická stanice hl. m. Prahy zveřejňuje Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2016, který jako opatření obecné povahy je závazný pro provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání na území Prahy.

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10