Epidemiologická komise hlavního města Prahy

Epidemiologická komise hlavního města Prahy“ (dále jen „EK HMP“) byla zřízena v souladu s usnesením č. 1271 Vlády České republiky ze dne 8. listopadu 2006. 

EK HMP je stálým pracovním orgánem primátora hlavního města Prahy, který schvaluje  její statut. EK HMP svolává ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), který je předsedou této komise, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení epidemiologické situace  na území hlavního města Prahy a k přijetí opatření v případě výskytu závažných infekčních onemocnění.

Epidemiologická komise ke své činnosti využívá „pandemický plán kraje“, který zpracovává podle zákona o ochraně veřejného zdraví HSHMP ve spolupráci s krajem a složkami integrovaného záchranného systému (§ 82 odst. 2 písm. v) zákona o ochraně veřejného zdraví). Pandemický plán hlavního města Prahy schvaluje primátor hlavního města Prahy po projednání v epidemiologické komisi a bezpečnostní radě hlavního města Prahy (§ 81d zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, EK HMP se stává součástí krizového štábu hlavního města Prahy a přejímá řízení ochrany veřejného zdraví a akceschopnosti subjektů v regionu hlavního města Prahy.

 
 

Složení Epidemiologické komise hlavního města Prahy

 

 

Ředitel HSHMP

RNDr. Jan Jarolímek, MBA - předseda

Ředitelka odboru protiepidemického HSHMP

MUDr. Zdeňka Jágrová - místopředseda

Krizový manažer HSHMP

Ing. Nikola Konopásková - tajemník

Ředitel odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP

člen

Ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP

člen

Vedoucí oddělení krizového managementu MHMP

člen

Zástupce Krajské veterinární správy

člen

Zástupci ředitelství nemocnic v regionu

člen

Zástupce Zdravotnické záchranné služby HMP

člen

Zástupce KŘ Policie ČR

člen

Zástupce Městské policie HMP

člen

Zástupce Hasičského záchranného sboru HMP

člen

 

 

Pracovní štáb EK HMP

 

Ředitelka odboru protiepidemického 

MUDr. Zdeňka Jágrová - vedoucí

Zástupce krizového managementu HSHMP

Ing. Nikola Konopásková - člen

Zástupce KŘ Policie ČR

člen

Zástupce krizového managementu MHMP

člen

Zástupce HZS

člen

Zástupce odboru zdravotnictví KÚ

člen

 

 

Epidemiologická komise (pracovní štáb) hlavního města Prahy v rámci zabezpečení úkolů:

 

      informuje primátora a tajemníka bezpečnostní rady HMP o průběhu a důsledcích výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru v případě pandemie chřipky a o přijatých opatřeních,

       vyhodnocuje vývoj epidemiologické situace  na území hlavního města Prahy,

•     informuje Komisi pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR (Ústřední epidemiologickou komisi) v intervalech jí stanovených o vývoji situace v regionu,

    rozhoduje v rozsahu stanoveném právními předpisy o přijímání příslušných  protiepidemických  opatřeních s regionální působností,

       prostřednictvím předsedy komise si může vyžádat potřebné podklady ke své činnosti a pro plnění svých úkolů,

    rozhoduje o sběru potřebných údajů ke stanovení protiepidemických opatření v regionu hlavního města Prahy.

 
 

 

Aktualizováno dne 3.11.2016
Ing. Nikola Konopásková


 

Přílohy