Informace

17.03.2020

Obecné doporučení pro zaměstnavatele v souvislosti s pandemií koronaviru

Hygienická stanice hlavního města Prahy, v souvislosti s pandemií koronaviru, publikuje obecná doporučení pro zaměstnavatele.

Celý článek

27.12.2019

Nejčastější nedostatky písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Hygienická stanice hlavního města Prahy doplňuje informace k článku Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi ze dne 1. 4. 2016.

Celý článek

07.08.2019

Pražská hygiena: zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2018

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje zprávu o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2018.

Celý článek

22.05.2019

Denní osvětlení a oslunění v praxi

Hygienická stanice hlavního města Prahy, v zájmu osvětové činnosti pro širokou veřejnost, publikuje informační text na téma požadavků na denní osvětlení a oslunění. Více ve zprávě.

Celý článek

17.04.2019

Pražští hygienici kontrolovali pracovní podmínky v provozovnách na praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Hygienická stanice hlavního města Prahy se v roce 2018 intenzivně věnovala kontrolám provozoven, ve kterých se provádí praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků. Bližší informace ve zprávě.

Celý článek

31.10.2018

Přednáška o azbestu a azbestových materiálech přivedla na pražskou hygienu skoro padesátku zájemců

Téměř 50 zájemců se 22. 10. zúčastnilo přednášky HSHMP "„Azbest a azbestové materiály: zdravotní rizika, problematika odstraňování azbestových materiálů v praxi.“ Získali množství užitečných informací. MUDr. Gacka Slavíková, odbor hygieny práce

Celý článek

02.10.2018

Pozvánka na bezplatnou přednášku Azbest a azbestové materiály: zdravotní rizika, problematika odstraňování azbestových materiálů v praxi

HSHMP zve zájemce na bezplatnou přednášku "Azbest a azbestové materiály: zdravotní rizika, problematika odstraňování azbestových materiálů v praxi", a to v pondělí 22.10.2018 od 14.00 do Rytířské ulice v Praze 1. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

14.08.2018

Při vedrech jsou zaměstnavatelé povinní zaměstnancům poskytovat ochranné nápoje, připomínají pražští hygienici

Hygienická stanice hlavního města Prahy připomíná povinnost zaměstnavatelů poskytovat v době horkých letních dnů zaměstnancům tzv. ochranné nápoje. Více v textu. Ing. Václav Krýsa, ředitel odboru hygieny práce

Celý článek

13.04.2018

Neionizující elektromagnetická pole a záření - lasery z hlediska ochrany veřejného zdraví

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o současném stavu hodnocení laserových pracovišť z hlediska ochrany veřejného zdraví a upřesňuje použití laseru v kosmetických službách. Ing. Václav Krýsa, ředitel odboru hygieny práce

Celý článek


1 2 3