Informace

14.08.2018

Při vedrech jsou zaměstnavatelé povinní zaměstnancům poskytovat ochranné nápoje, připomínají pražští hygienici

Hygienická stanice hlavního města Prahy připomíná povinnost zaměstnavatelů poskytovat v době horkých letních dnů zaměstnancům tzv. ochranné nápoje. Více v textu. Ing. Václav Krýsa, ředitel odboru hygieny práce

Celý článek

13.04.2018

Neionizující elektromagnetická pole a záření - lasery z hlediska ochrany veřejného zdraví

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o současném stavu hodnocení laserových pracovišť z hlediska ochrany veřejného zdraví a upřesňuje použití laseru v kosmetických službách. Ing. Václav Krýsa, ředitel odboru hygieny práce

Celý článek

23.10.2017

Zpráva o činnosti orgánů veřejného zdraví na úseku ochrany zdraví při práci za rok 2016

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje Zprávu o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví na úseku ochrany zdraví při práci za rok 2016. PhDr. Alena Tomanová, ředitelka odboru hygieny práce

Celý článek

18.10.2017

Pražští hygienici radili, jak nakládat s azbestem

Hygienická stanice hlavního města Prahy uspořádala bezplatnou přednášku „Azbest a azbestové materiály“. Účastníci si během ní potvrdili, že azbest a práce s ním, stále představuje riziko pro naše zdraví. PhDr. Alena Tomanová, ředitelka odboru hygieny práce

Celý článek

12.10.2017

Pitný režim je důležitý i na podzim, jak pečovat o plastové lahve pohledem hygienika?

Dodržování pitného režimu je důležité i teď, když léto skončilo. Plastové lahve na vodu, či jiné nápoje, využívají v těchto dnech hlavně děti. Nosí si v nich pití do školy. Jak se mají o ně starat? Mgr. Dana Mertová, tisková mluvčí

Celý článek

19.09.2017

Azbest a jeho rizika – pozvánka na bezplatnou přednášku

Hygienická stanice hlavního města Prahy zve zájemce na bezplatnou přednášku na téma Azbest – zdravotní rizika, problematika odstraňování azbestových materiálů v praxi. Bližší informace v pozvánce. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

29.06.2017

Když je v kanceláři jako v chladničce … Klimatizace očima hygienika

Přetahujete se také někdy s kolegou o kolečko, kterým lze nastavit vnitřní teplota v kanceláři? Vám je zima, jemu horko? Jaká jsou pravidla pro fungování klimatizace? Odpověď najdete v našem článku. Mgr. Dana Mertová, tisková mluvčí

Celý článek

17.02.2017

Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2016 - odbor hygieny práce

Hygienická stanice hlavního města Prahy seznamuje veřejnost se Zprávou o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci. PhDr. Alena Tomanová, ředitelka odboru hygiena práce

Celý článek

09.11.2016

Pozvánka na přednášku: Kategorizace prací – základní nástroj vyhodnocení vlivu práce na zdraví

Hygienická stanice hlavního města Prahy zve zájemce z řad zástupců zaměstnavatelů, OSVČ, osob odborně způsobilých pro zajišťování úkolů v prevenci rizik a další zájemce o problematiku kategorizace prací na přednášku. RNDr. Jarolímek, MBA, ředitel

Celý článek

20.10.2016

Nový zákon o biocidech - informace

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje veřejnost o schválení zákona 324/2016 Sb., o biocidech, jímž dochází ke stanovení povinností pro právnické a podnikající fyzické osoby při dodávání biocidních přípravků na trh na území ČR. Mgr. Lebenhart

Celý článek


1 2 3