Informace

17.02.2017

Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2016 - odbor hygieny práce

Hygienická stanice hlavního města Prahy seznamuje veřejnost se Zprávou o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci. PhDr. Alena Tomanová, ředitelka odboru hygiena práce

Celý článek

09.11.2016

Pozvánka na přednášku: Kategorizace prací – základní nástroj vyhodnocení vlivu práce na zdraví

Hygienická stanice hlavního města Prahy zve zájemce z řad zástupců zaměstnavatelů, OSVČ, osob odborně způsobilých pro zajišťování úkolů v prevenci rizik a další zájemce o problematiku kategorizace prací na přednášku. RNDr. Jarolímek, MBA, ředitel

Celý článek

20.10.2016

Nový zákon o biocidech - informace

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje veřejnost o schválení zákona 324/2016 Sb., o biocidech, jímž dochází ke stanovení povinností pro právnické a podnikající fyzické osoby při dodávání biocidních přípravků na trh na území ČR. Mgr. Lebenhart

Celý článek

19.10.2016

Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2015

Hygienická stanice hlavního města Prahy seznamuje veřejnost se Zprávou o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci. PhDr. Alena Tomanová, ředitelka odboru hygiena práce

Celý článek


1 2