Kontakty

Odbor ekonomicko provozní

 • Ředitelka odboru ekonomicko provozních činností
  • Jméno, Příjmení: Ing. Božena Malíčková
  • Telefon: +420 296 336 732
  • Mobilní telefon: +420 733 673 971
  • E-mail: bozena.malickova@hygpraha.cz
    
 • Rada pro zadávání veřejných zakázek
  • Jméno, Příjmení: Ing. Jan Novotný
  • Telefon: +420 296 336 774
  • Mobilní telefon: +420 733 673 905 
  • E-mail: jan.novotny@hygpraha.cz 
            
 • Asistentka ředitele odboru ekonomicko provozního
  • Jméno, Příjmení: Jana Rošková
  • Telefon: +420 296 336 784
  • Mobilní telefon: +420 733 673 940
  • E-mail: jana.roskova@hygpraha.cz

Oddělení ekonomiky

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení:
  • Telefon: +420 296 336 777
  • Mobilní telefon:
  • E-mail: @hygpraha.cz
    
 • Rozpočet
  • Jméno, Příjmení: Areti Stefanidisová, DiS.
  • Telefon: + 420 296 336 738
  • E-mail: areti.stefanidisova@hygpraha.cz
    
 • Účetní
  • Jméno, Příjmení: Lenka Kochánková
  • Telefon: +420 296 336 738
  • Mobilní telefon: +420 733 673 974
  • E-mail: lenka.kochankova@hygpraha.cz
                                               
  • Jméno, Příjmení: Bc. Adam Jochec
  • Telefon: +420 296 336 735
  • E-mail: adam.jochec@hygpraha.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Ing. Jarmila Valešová
  • Telefon: +420 296 336 725
  • E-mail: jarmila.valesova@hygpraha.cz
    
 • Mzdová účetní
  • Jméno, Příjmení: Alena Svobodová
  • Telefon: +420 296 336 719
  • E-mail: alena.svobodova@hygpraha.cz
    

Oddělení provozně organizační

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Marek Vitouš, DiS.
  • Telefon: +420 296 336 741
  • Mobilní telefon: +420 733 673 904
  • E-mail: marek.vitous@hygpraha.cz
    
 • Referát majetkové správy 
  • Jméno, příjmení: Liána Pádrová
  • Telefon: + 420 296 336 722
  • E-mail: liana.padrova@hygpraha.cz
    
 • IT - Správci informačních a komunikačních technologií
  • Jméno, příjmení: Jaroslav Vach
  • Telefon: + 420 296 336 723 
  • Mobilní telefon:+420 733 673 970
  • E-mail: it@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Milan Semerád
  • Telefon: + 420 296 336 724
  • Mobilní telefon:+420 733 673 912 
  • E-mail: it@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Pavel Karas
  • Telefon: + 420 296 336 724
  • Mobilní telefon:+420 735 726 562
  • E-mail: it@hygpraha.cz
    
 • Dopravní referent
  • Jméno, Příjmení: Svatopluk Samler 
  • Telefon: +420 296 336 779
  • Mobilní telefon: +420 733 673 946
  • E-mail: svatopluk.samler@hygpraha.cz