Kontakty

KOMPLEXNÍ INFORMACE K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA WEBU KORONAVIRUS.MZCR.CZ


INFORMAČNÍ LINKA 1221 KE KORONAVIRU

Linka slouží pro dotazy spojené s koronavirem.

Ve všední dny se dovoláte od 8 do 19 hodin, o víkendech od 9 do 16.30 hodin.Kontakty

Odbor ekonomicko-provozních činností

 • Ředitelka odboru ekonomicko-provozních činností
  • Jméno, Příjmení: Ing. Božena Malíčková
  • Telefon: +420 296 336 732
  • E-mail: bozena.malickova@hygpraha.cz
 • Rada pro zadávání veřejných zakázek
  • Jméno, Příjmení:
  • Telefon: +420
  • E-mail:
    
 • IT - odborný rada
  • Jméno, Příjmení: Ing. Martin Šik
  • Telefon: +420 296 336 787
  • E-mail: martin.sik@hygpraha.cz
    
 • IT - odborný rada
  • Jméno, Příjmení: Ing. Jiří Novák
  • Telefon: +420 296 336 723
  • E-mail:  jiri.novak@hygpraha.cz
    
 • Asistentka ředitelky odboru ekonomicko-provozních činností
  • Jméno, Příjmení: Jana Rošková
  • Telefon: +420 296 336 784
  • E-mail: jana.roskova@hygpraha.cz

Oddělení ekonomiky

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Ing. Jarmila Valešová
  • Telefon: +420 296 336 725
  • E-mail: jarmila.valesova@hygpraha.cz
 • Rozpočet
  • Jméno, Příjmení: Bc. Adam Jochec
  • Telefon: +420 296 336 735
  • E-mail: adam.jochec@hygpraha.cz
    
 • Účetní
  • Jméno, Příjmení: Marie Bichlerová
  • Telefon: + 420 296 336 738
  • E-mail: marie.bichlerova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Lenka Kochánková
  • Telefon: +420 296 336 738
  • E-mail: lenka.kochankova@hygpraha.cz
                                               
 • Mzdová účetní
  • Jméno, Příjmení: Alena Svobodová
  • Telefon: +420 296 336 719
  • E-mail: alena.svobodova@hygpraha.cz
    
 • Vzdělávání
  • Jméno, příjmení: Liána Pádrová
  • Telefon: + 420 296 336 722
  • E-mail: liana.padrova@hygpraha.cz

Oddělení provozně organizační

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Marek Vitouš, DiS.
  • Telefon: +420 296 336 741
  • E-mail: marek.vitous@hygpraha.cz
 • IT - Správce informačních a komunikačních technologií
  • Jméno, příjmení: Pavel Karas
  • Telefon: + 420 296 336 724
  • E-mail: it@hygpraha.cz
    
 • Referent majetkové správy
  • Jméno, Příjmení: Markéta Procházková
  • Telefon: +420 296 336 784
  • E-mail: marketa.prochazkova@hygpraha.cz
 • Dopravní referent
  • Jméno, Příjmení: Svatopluk Samler 
  • Telefon: +420 296 336 779
  • E-mail: svatopluk.samler@hygpraha.cz