Kontakty pro komunikaci s námi

Úplný oficiální název:

 

ČR – Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP")

 

IČO:

Identifikační číslo organizace: 71 00 92 56

Číslo účtu vedeného u ČNB Praha: 65825011/0710

 

Kontakty pro komunikaci s námi – sídlo HSHMP

Poštovní adresa HSHMP a adresa k osobnímu doručení prostřednictvím podatelny HSHMP je:


Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, p.s. 203
110 00  PRAHA 1

 

Telefonní číslo na ústřednu HSHMP je: +420 296 336 700

Faxové číslo na HSHMP je: +420 296 336 734

ID datové schránky HSHMP: zpqai2i

Emailová adresa k doručení Vašich žádostí a podnětů: podatelna@hygpraha.cz

pokud chcete komunikovat s konkrétním zaměstnancem HSHMP, formát adresy je:

jmeno.prijmeni@hygpraha.cz

 

 

HSHMP má mimo sídla v ulici Rytířská, Praha 1, také pobočky viz níže (včetně kontaktů). V přiloženém dokumentu je pak vidět rozdělení území hlavního města Prahy pod jednotlivé pobočky a také dopravní spojení.   

   

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Sídlo/pobočka

adresa

tel.

fax

Ústředí

Rytířská 404/12, Praha 1

296 336 700

296 336 734

Centrum         

Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7

233 087 720

233 374 091

Sever

Měšická 646/5, Praha 9                           

286 883 001-2

-

Jih

Němčická 1112/8, Praha 4

241 010 346-7

241 010 348

Východ

Rybalkova 293/39, Praha 10

271 087 144

-

Západ

Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7

233 087 720

233 374 091

Severozápad

Nechanského 590/1, Praha 6

235 365 828

-

 

Podmínky pro přijímání elektronických dokumentů Hygienickou stanicí hlavního města Prahy najdete zde

 

Podatelny pro příjímání podání či komunikaci s námi jsou v sídle HSHMP a na jednotlivých pobočkách ve dnech: 

 

pondělí, středa                       08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:00

 

úterý, čtvrtek                          08:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00

 

pátek                                      08:00 – 12:30

 

 

 

 


 

Přílohy