Kontakty

KOMPLEXNÍ INFORMACE K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA WEBU KORONAVIRUS.MZCR.CZ


INFORMAČNÍ LINKA 1221 KE KORONAVIRU

Linka slouží pro dotazy spojené s koronavirem.

Ve všední dny se dovoláte od 8 do 19 hodin, o víkendech od 9 do 16.30 hodin.Kontakty

 

Odbor hygieny práce HSHMP zahrnuje šest oddělení hygieny práce na jednotlivých územních pracovištích (pobočky Centrum, Jih, Západ, Severozápad, Sever, Východ) včetně jednoho oddělení specializovaných činností (zajišťující dozor nad pracemi v podzemí, s karcinogeny, lasery, specializovanou toxikologickou problematiku a realizaci šetření nemocí z povolání)

Odbor hygieny práce

 • Ředitel odboru hygieny práce
  • Jméno, příjmení: Ing. Václav Krýsa
  • Telefon: + 420 271 087 100
  • Fax:+ 420 271 087 139
  • E-mail: vaclav.krysa@hygpraha.cz
    

Pobočka Centrum - oddělení hygieny práce 

Dukelských hrdinů 347/11, 170 00 Praha 7

 

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Mgr. Petra Lisa Křivánková
  • Telefon: + 420 233 087 754
  • Fax: + 420 233 374 091
  • E-mail: petra.lisa@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Ing. Kateřina Kočová
  • Telefon: + 420 233 087 753
  • E-mail: katerina.kocova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Nikola Horáková
  • Telefon: + 420 233 087 750
  • E-mail: nikola.horakova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Veronika Macáková
  • Telefon: 233 087 752
  • E-mail: veronika.macakova@hygpraha.cz
    

Pobočka Jih - oddělení hygieny práce

Němčická 1112/8, 142 00 Praha 4

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Ing. Linda Mannová
  • Telefon: + 420 241 010 321
  • Fax:+420 241 010 348
  • E-mail: linda.mannova@hygpraha.cz
    
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Ing. Iva Pokorná
  • Telefon: + 420 241 010 322
  • E-mail: iva.pokorna@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Michaela Červená
  • Telefon: + 420 241 010 319
  • E-mail: michaela.cervena@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Jana Matoušková
  • Telefon: + 420 241 010 323
  • E-mail: jana.matouskova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Mojmír Bittner
  • Telefon: + 420 241 010 352
  • E-mail: mojmir.bittner@hygpraha.cz 


Pobočka Západ - oddělení hygieny práce

Dukelských hrdinů 347/11, 170 00 Praha 7

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Bc. Aleš Novotný
  • Telefon: + 420 233 087 775
  • E-mail: ales.novotny@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Lenka Horáková
  • Telefon: + 420 233 087 768
  • E-mail: lenka.horakova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ilona Mádlová
  • Telefon: + 420 233 087 763
  • E-mail: ilona.madlova@hygpraha.cz        
    
  • Jméno, příjmení: Yero Sow, DiS.
  • Telefon: + 420 233 087 718
  • E-mail: yero.sow@hygpraha.cz

Pobočka Severozápad - oddělení hygieny práce

Nechanského  590/1, 160 00 Praha 6 

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: MUDr. Gacka Slavíková
  • Telefon: + 420 235 365 522
  • E-mail: gacka.slavikova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: RNDr. Milan Sybr, CSc.
  • Telefon: + 420 235 365 522
  • E-mail: milan.sybr@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Alexandr Novotný
  • Telefon: + 420 235 365 522
  • E-mail: alexandr.novotny@hygpraha.cz
    

Pobočka Sever - oddělení hygieny práce

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9 

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Bc. Lucie Boudová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení
  • Telefon: + 420 281 000 450
  • Fax:+ 420 286 884 450
  • E-mail: lucie.boudova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci  
  • Jméno, příjmení: Ing. Lucie Strašíková
  • Telefon: + 420 281 000 440
  • E-mail: lucie.strasikova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Lucie Boudová
  • Telefon: + 420 281 000 450
  • E-mail: lucie.boudova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Mgr. Otakar Ševčík
  • Telefon: + 420 281 000 433
  • E-mail: otakar.sevcik@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Mgr. Kristýna Čiháková
  • Telefon: + 420 281 000 456
  • E-mail: kristyna.cihakova@hygpraha.cz
    

Pobočka Východ - oddělení hygieny práce

Rybalkova 293/39, 101 00 Praha 10 

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Ing. Romana Peňázová
  • Telefon: + 420 271 087 135
  • Fax:+ 420 271 087 139
  • E-mail: romana.penazova@hygpraha.cz
    
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Ing. Markéta Brettschneiderová
  • Telefon: + 420 271 087 250
  • E-mail: marketa.brettschneiderova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Petra Ševčíková
  • Telefon: + 420 271 087 106
  • E-mail: petra.sevcikova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: MUDr. Helena Šmídová
  • Telefon: + 420 271 087 303
  • Fax:+ 420 271 087 139
  • E-mail: helena.smidova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Tomáš Václavek
  • Telefon: + 420 271 087 104
  • E-mail: tomas.vaclavek@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Aneta Bolková
  • Telefon: + 420 271 087 301
  • E-mail: aneta.bolkova@hygpraha.cz