Kontakty

Odbor hygieny práce HSHMP zahrnuje šest oddělení hygieny práce na jednotlivých územních pracovištích (pobočky Centrum, Jih, Západ, Severozápad, Sever, Východ) a jedno oddělení specializovaných činností (oddělení hygieny práce Ústředí - zajišťující dozor nad pracemi v podzemí, s karcinogeny, lasery, specializovanou toxikologickou problematiku a realizaci šetření nemocí z povolání)

Odbor hygieny práce

 • Ředitel odboru hygieny práce
  • Jméno, příjmení: Ing. Václav Krýsa
  • Telefon: + 420 271 087 100
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 986
  • Fax:+ 420 271 087 139
  • E-mail: vaclav.krysa@hygpraha.cz

Pobočka Ústředí - oddělení hygieny práce

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Ing. Romana Peňázová
  • Telefon: + 420 271 087 135
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 944
  • Fax:+ 420 271 087 139
  • E-mail: romana.penazova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Ing. Markéta Brettschneiderová
  • Telefon: + 420 271 087 250
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 973
  • E-mail: marketa.brettschneiderova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Petra Ševčíková
  • Telefon: + 420 271 087 106
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 965
  • E-mail: petra.sevcikova@hygpraha.cz

Pobočka Centrum - oddělení hygieny práce

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Mgr. Petra Lisa Křivánková
  • Telefon: + 420 233 087 754
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 958
  • Fax:+ 420 233 374 091
  • E-mail: petra.lisa@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Ing. Kateřina Kočová
  • Telefon: + 420 233 087 753
  • Mobilní telefon:+ 420 735 726 560
  • E-mail: katerina.kocova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Irena Voráčková
  • Telefon: + 420 233 087 752
  • Mobilní telefon:+ 420 735 726 522
  • E-mail: irena.vorackova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Nikola Horáková
  • Telefon: + 420 233 087 750
  • E-mail: nikola.horakova@hygpraha.cz

Pobočka Jih - oddělení hygieny práce

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Ing. Linda Mannová
  • Telefon: + 420 241 010 321
  • Mobilní telefon:+ 420 735 726 543
  • Fax:+420 241 010 348
  • E-mail: linda.mannova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Ing. Iva Pokorná
  • Telefon: + 420 241 010 322
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 910
  • E-mail: iva.pokorna@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Michaela Červená
  • Telefon: + 420 241 010 319
  • Mobilní telefon:+ 420 735 726 523
  • E-mail: michaela.cervena@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Jana Matoušková
  • Telefon: + 420 241 010 323
  • E-mail: jana.matouskova@hygpraha.cz

Pobočka Západ - oddělení hygieny práce

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: MUDr. Josef Stieber
  • Telefon: + 420 233 087 775
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 916
  • E-mail: josef.stieber@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Lenka Horáková
  • Telefon: + 420 233 087 768
  • E-mail: lenka.horakova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Jaroslava Jamborová
  • Telefon: + 420 233 087 729
  • Mobilní telefon:+ 420 735 726 524
  • E-mail: jaroslava.jamborova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ilona Mádlová
  • Telefon: + 420 233 087 763
  • E-mail: ilona.madlova@hygpraha.cz        
    
  • Jméno, příjmení: Dobromila Přibylová
  • Telefon: + 420 233 087 716
  • E-mail: dobromila.pribylova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Yero Sow, DiS.
  • Telefon: + 420 233 087 718
  • E-mail: yero.sow@hygpraha.cz

Pobočka Severozápad - oddělení hygieny práce

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: MUDr. Gacka Slavíková
  • Telefon: + 420 235 365 522
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 918
  • E-mail: gacka.slavikova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Bc. Aleš Novotný
  • Telefon: + 420 235 365 522
  • Mobilní telefon:+ 420 731 679 400
  • E-mail: ales.novotny@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: RNDr. Milan Sybr, CSc.
  • Telefon: + 420 235 365 522
  • Mobilní telefon:+ 420 778 455 189
  • E-mail: milan.sybr@hygpraha.cz

Pobočka Sever - oddělení hygieny práce

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Mgr. Barbora Houžvičková
  • Telefon: + 420 281 000 433
  • Mobilní telefon:+ 420 735 726 533 
  • Fax:+ 420 286 884 450
  • E-mail: barbora.houzvickova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci 
  • Jméno, příjmení: Bc. Eva Lampírová
  • Telefon: + 420 281 000 440
  • E-mail: eva.lampirova@hygpraha.cz 
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Jana Kolářová
  • Telefon: + 420 281 000 456
  • Mobilní telefon:+ 420 735 726 555
  • E-mail: jana.kolarova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Lucie Strašíková
  • Telefon: + 420 281 000 440
  • E-mail: lucie.strasikova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Lucie Boudová
  • Telefon: + 420 281 000 450
  • E-mail: lucie.boudova@hygpraha.cz

Pobočka Východ - oddělení hygieny práce

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: MUDr. Helena Šmídová
  • Telefon: + 420 271 087 303
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 961
  • Fax:+ 420 271 087 139
  • E-mail: helena.smidova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Ing. Tomáš Václavek
  • Telefon: + 420 271 087 104
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 919
  • E-mail: tomas.vaclavek@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Klára Manová
  • Telefon: + 420 271 087 304
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 911
  • E-mail: klara.manova@hygpraha.cz