Kontakty

Odbor hygieny práce HSHMP zahrnuje šest oddělení hygieny práce na jednotlivých územních pracovištích (pobočky Centrum, Jih, Západ, Severozápad, Sever, Východ) a jedno oddělení specializovaných činností (oddělení hygieny práce Ústředí - zajišťující dozor nad pracemi v podzemí, s karcinogeny, lasery, specializovanou toxikologickou problematiku a realizaci šetření nemocí z povolání)

Odbor hygieny práce

 • Ředitel odboru hygieny práce
  • Jméno, příjmení: PhDr. Alena Tomanová
  • Telefon: + 420 271 087 100
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 910
  • Fax:+ 420 271 087 139
  • E-mail: alena.tomanova@hygpraha.cz

Pobočka Ústředí - oddělení hygieny práce

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Mgr. Petr Lebenhart
  • Telefon: + 420 271 087 106
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 938
  • Fax:+ 420 271 087 139
  • E-mail: petr.lebenhart@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Radka Nikodýmová
  • Telefon: + 420 271 087 102
  • E-mail: radka.nikodymova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Romana Peňázová
  • Telefon: + 420 271 087 135
  • E-mail: romana.penazova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Markéta Brettschneiderová
  • Telefon: + 420 271 087 250
  • E-mail: marketa.brettschneiderova@hygpraha.cz

Pobočka Centrum - oddělení hygieny práce

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Mgr. Petra Lisa Křivánková
  • Telefon: + 420 233 087 754
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 958
  • Fax:+ 420 233 374 091
  • E-mail: petra.lisa@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Ing. Kateřina Kočová
  • Telefon: + 420 233 087 753
  • E-mail: katerina.kocova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Irena Voráčková
  • Telefon: + 420 233 087 752
  • E-mail: irena.vorackova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Nikola Horáková
  • Telefon: + 420 233 087 750
  • E-mail: nikola.horakova@hygpraha.cz

Pobočka Jih - oddělení hygieny práce

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Ing. Petra Ševčíková
  • Telefon: + 420 241 010 321
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 965
  • Fax:+420 241 010 348
  • E-mail: petra.sevcikova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Michaela Červená
  • Telefon: + 420 241 010 319
  • Mobilní telefon:+ 420 735 726 523
  • E-mail: michaela.cervena@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Simona Čížkovská
  • Telefon: + 420 241 010 320
  • E-mail: simona.cizkovska@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Lucie Svatoňová
  • Telefon: + 420 241 010 352
  • E-mail: lucie.svatonova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Věra Vašátková
  • Telefon: + 420 241 010 322
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 984
  • E-mail: vera.vasatkova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Petra Dobešová
  • Telefon: + 420 241 010 324
  • E-mail: petra.dobesova@hygpraha.cz

Pobočka Západ - oddělení hygieny práce

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: MUDr. Josef Stieber
  • Telefon: + 420 257 000 816
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 916
  • Fax:+ 420 257 325 330
  • E-mail: josef.stieber@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Lenka Horáková
  • Telefon: + 420 257 000 831
  • E-mail: lenka.horakova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Jaroslava Jamborová
  • Telefon: + 420 257 000 551
  • E-mail: jaroslava.jamborova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ilona Mádlová
  • Telefon: + 420 257 000 827
  • E-mail: ilona.madlova@hygpraha.cz        
    
  • Jméno, příjmení: Dobromila Přibylová
  • Telefon: + 420 257 000 831
  • E-mail: dobromila.pribylova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Yero Sow, DiS.
  • Telefon: + 420 257 000 831
  • E-mail: yero.sow@hygpraha.cz

Pobočka Severozápad - oddělení hygieny práce

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: RNDr. Radka Kuleová
  • Telefon: + 420 235 365 522
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 926
  • Fax:+ 420 235 365 828
  • E-mail: radka.kuleova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Lucie Němcová, DiS.
  • Telefon: + 420 235 365 522
  • E-mail: lucie.nemcova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Aleš Novotný
  • Telefon: + 420 235 365 522
  • E-mail: ales.novotny@hygpraha.cz

Pobočka Sever - oddělení hygieny práce

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: MUDr. Emília Floriánová
  • Telefon: + 420 281 000 433
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 960
  • Fax:+ 420 286 884 450
  • E-mail: emilia.florianova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Bc. Milada Valachovičová
  • Telefon: + 420 281 000 450
  • E-mail: milada.valachovicova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Barbora Houžvičková
  • Telefon: + 420 281 000 440
  • E-mail: barbora.houzvickova@hygpraha.cz 
    
  • Jméno, příjmení: Marie Vošahlíková, DiS.
  • Telefon: + 420 281 000 440
  • E-mail: marie.vosahlikova@hygpraha.cz 
    
  • Jméno, příjmení: Mgr. Čuboková Soňa
  • Telefon: + 420 281 000 456
  • E-mail: sona.cubokova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Hanělová Eva
  • Telefon: + 420 281 000 456
  • E-mail: eva.hanelova@hygpraha.cz

Pobočka Východ - oddělení hygieny práce

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: MUDr. Helena Šmídová
  • Telefon: + 420 271 087 303
  • Mobilní telefon:+ 420 733 673 961
  • Fax:+ 420 271 087 139
  • E-mail: helena.smidova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Bc. Svatava Beránková
  • Telefon: + 420 271 087 304
  • E-mail: svatava.berankova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Linda Mannová
  • Telefon: + 420 271 087 301
  • E-mail: linda.mannova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: MUDr. Gacka Slavíková
  • Telefon: + 420 271 087 304
  • E-mail: gacka.slavikova@hygpraha.cz