Kontakty

Odbor správní

 • Ředitel odboru správních činností
  • Jméno, příjmení: JUDr. Martina Doušová
  • Telefon: + 420 296 336 727
  • Mobilní telefon:+420 733 673 903
  • E-mail: martina.dousova@hygpraha.cz
    
 • asistentka
  • Jméno, příjmení: Eva Klingorová
  • Telefon: + 420 296 336 728
  • Mobilní telefon:+420 735 726 574
  • E-mail: eva.klingorova@hygpraha.cz

Oddělení právní a dokumentační

 • Vedoucí právního a dokumentačního oddělení
  • Jméno, příjmení: Ing. Iva Fiedlerová
  • Telefon: +420 296 336 786
  • Mobilní telefon: +420 733 673 907
  • E-mail: iva.fiedlerova@hygpraha.cz
    
 • Právník 
  • Jméno, příjmení: JUDr. Zdeněk Srb, MBA 
  • Telefon: +420 296 336 733 
  • E-mail: zdenek.srb@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Mgr. Marcela Hansenová
  • Telefon: +420 296 336 769 
  • E-mail: marcela.hansenova@hygpraha.cz
    
 • Spisovna
  • Jméno, příjmení: Mariana Filippová
  • Telefon: + 420 296 336 740
  • E-mail: mariana.filippova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Markéta Voldřichová
  • Telefon: + 420 296 336 740
  • E-mail: marketa.voldrichova@hygpraha.cz
    
 • Podatelna, sídlo – Rytířská 404/12  
  • Jméno, příjmení: Věra Gray 
  • Telefon: + 420 296 336 761
  • E-mail: vera.gray@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Hana Štěpánová
  • Telefon: + 420 296 336 737
  • E-mail: hana.stepanova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Vladimíra Haladová
  • Telefon: + 420 296 336 745
  • E-mail: vladimira.haladova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Zuzana Suchopárová
  • Telefon: + 420 296 336 761
  • E-mail: zuzana.suchoparova@hygpraha.cz
    
 • Podatelna jih – Praha 4
  • Jméno, příjmení: Hana Burešová
  • Telefon: +420 241 010 346 - 347
  • Fax: +420 241 010 348
  • E-mail: hana.buresova@hygpraha.cz
    
 • Podatelna severozápad – Praha 6
  • Jméno, příjmení: Andrea Kotyzová
  • Telefon: + 420 235 365 828
  • Fax: +420 235 365 828
  • E-mail: andrea.kotyzova@hygpraha.cz
    
 • Podatelna centrum – Praha 7 
  • Jméno, příjmení: Kateřina Nováková - Slavíková
  • Telefon: + 420 233 087 720
  • Fax: +420 233 087 720
    
 • Podatelna sever – Praha 9 
  • Jméno, příjmení: Renata Zemanová
  • Telefon: + 420 281 000 411
  • Fax: +420 286 884 450
    
 • Podatelna východ – Praha 10
  • Jméno, příjmení: Radka Kudryová
  • Telefon: + 420 271 087 144
  • Fax: +420 271 087 139
  • E-mail: radka.kudryova@hygpraha.cz

Oddělení personalistiky

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Mgr. Zuzana Nová, MBA
  • Telefon:  +420 296 336 785
  • Mobilní telefon: +420 733 673 003
  • E-mail: zuzana.nova@hygpraha.cz
    
 • Personalista
  • Jméno, příjmení: Gabriela Jurčíková 
  • Telefon: + 420 296 336 796
  • E-mail: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Eva Jampílková
  • Telefon: + 420 296 336 721
  • Mobilní telefon: +420 733 673 956
  • E-mail: eva.jampilkova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Irena Batoušková
  • Telefon: + 420 296 336 773
  • E-mail: irena.batouskova@hygpraha.cz