Kontroly stravovacích zařízení

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") oznamuje návštěvníkům webových stránek a zájemcům o problematiku kontrol ve stravovacích zařízení, že aktuálně velmi intenzivně pracujeme na novém systému zobrazování dat a výsledků z jednotlivých provedených kontrol, které HSHMP na území hlavního města Prahy provádí.

 

Tento systém bude ihned po jeho odzkoušení a akceptaci spuštěn v ostré verzi. Do té doby se v případě Vašeho zájmu o danou problematiku podívejte na stávající webové stránky HSHMP – viz odkaz.

 

Děkuji za pochopení.

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel HSHMP