Legionella

07.12.2016

Informace k problematice legionel v teplé vodě bytových domů

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje informace pro majitele bytových domů a uživatele bytů. MUDr. Vladimíra Zárubová, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek

07.11.2016

Informace k výskytu bakterie Legionella v teplé vodě okruhu VS13 – Jílovská 351/9 Praha 4

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o výskytu bakterie Legionella v teplé vodě okruhu VS13 – Jílovská 351/9 Praha 4. MUDr. Vladimíra Zárubová, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek

30.09.2016

Legionella - Praha 4 (ul. Dvorecká, Jeremenkova, Na Zvoničce) – vyhovující kvalita teplé vody

Hygienická stanice informuje o výsledcích kontrolních odběrů teplé vody ve výměníkové stanici 21 Jeremenkova, v souvislosti s výskytem bakterie Legionella v některých objektech v ul. Dvorecká, Jeremenkova, Na Zvoničce. MUDr. Zárubová, ředitelka odboru HOK

Celý článek

02.09.2016

Nové informace k výskytu Legionelly v teplé vodě okruhu VS 104 - Veltruská 539/25, Praha 9 - Prosek

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje občany o nových skutečnostech ve věci výskytu Legionelly v teplé vodě okruhu VS 104, v ulici Veltruská 539/25, Praha 9. MUDr. Vladimíra Zárubová, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek

12.08.2016

Legionella - Praha 4 (ul. Dvorecká, Jeremenkova, Na Zvoničce) – výsledky ověření účinnosti desinfekce

Hygienická stanice informuje o výsledcích kontrolních odběrů teplé vody za účelem ověření účinnosti desinfekce v některých objektech v ul. Dvorecká, Jeremenkova, Na Zvoničce v souvislosti s výskytem bakterie Legionella. Mgr. Čermák, vedoucí oddělení HOK

Celý článek

04.08.2016

Legionella - Praha 4 (ul. Dvorecká, Jeremenkova, Na Zvoničce) - ověření účinnosti desinfekce

Hygienická stanice informuje o provedení kontrolních odběrů teplé vody za účelem ověření účinnosti desinfekce v některých objektech v ul. Dvorecká, Jeremenkova, Na Zvoničce v souvislosti s výskytem bakterie Legionella. MUDr. Zárubová, ředitelka odboru HOK

Celý článek

30.06.2016

Legionella v teplé vodě v některých objektech v ulicích Dvorecká, Jeremenkova a Na Zvoničce v Praze 4

Hygienická stanice zveřejňuje aktuální informaci o výskytu Legionelly v teplé vodě v některých objektech v ulicích Dvorecká, Jeremenkova a Na Zvoničce v Praze 4. Bližší informace v textu. MUDr. Vladimíra Zárubová, ředitelka odboru HOK

Celý článek

30.06.2016

Legionella v teplé vodě okruhu výměníková stanice 104 - Veltruská 539/25, Praha 9

Hygienická stanice hlavního města prahy aktuálně informuje o výskytu bakterie Legionella species v teplé vodě v některých objektech v Praze 9 – Prosek. Bližší informace v textu. MUDr. Vladimíra Zárubová, ředitelka HOK

Celý článek

15.06.2016

Legionella - Praha 9 - výsledky rozborů vody

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o výsledku rozborů vzorků teplé vody odebrané dne 6.6.2016 v objektech v ulicích Habartická, K Šafránce, Litoměřická, Hejnická, Chrastavská a Dvoudílná, Praha 9. MUDr. Zárubová, ředitelka odboru HOK

Celý článek

09.06.2016

Legionella - výskyt v teplé vodě v objektu V Horní Stromce 2305/9, Praha 3

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje aktuální informace o výskytu Legionelly v teplé vodě v bytovém domě V Horní Stromce 2305/9, Praha 3. MUDr. Zárubová, ředitelka odboru HOK

Celý článek


1 2