Letní dětská rekreace a školy v přírodě

02.06.2016

Příměstské tábory - informace

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o příměstských táborech pro děti jakožto oblíbené formě letní dětské rekreace. Provoz těchto přechodných akcí však neupravují žádné hygienické předpisy. MUDr. Kučerová, ředitelka odboru HDM

Celý článek

18.04.2016

Ohlášení konání zotavovací akce pro děti

Ohlášení konání zotavovací akce pro děti dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Celý článek

18.04.2016

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

Celý článek