Letní dětská rekreace a školy v přírodě

11.07.2017

Jaké doklady mají mít děti, které jedou na tábor

Sezóna letních táborů je v plném proudu. Jaké všechny dokumenty o svém zdraví má mít dítě s sebou, aby mohlo akci podstoupit? Mgr. Dana Mertová, tisková mluvčí

Celý článek

23.05.2017

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje nový formulář – potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci. MUDr. Helena Štolbová, vedoucí oddělení HDM

Celý článek

02.06.2016

Příměstské tábory - informace

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o příměstských táborech pro děti jakožto oblíbené formě letní dětské rekreace. Provoz těchto přechodných akcí však neupravují žádné hygienické předpisy. MUDr. Kučerová, ředitelka odboru HDM

Celý článek

18.04.2016

Ohlášení konání zotavovací akce pro děti

Ohlášení konání zotavovací akce pro děti dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Celý článek