Nařízení č. 145/2015 Sb.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje občany o splnění své povinnosti vyplývající z Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a ze zákona č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě.

 

Od 1. 7. 2015 se  podle § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb. a § 2 odst. 3 a § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 145/2015 Sb. zřizuje služební místo státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření - dále jen "prošetřovatel".


Schránka pro příjem oznámení (v listinné podobě) zaměstnanců obsahujících podezření ze spáchání protiprávního jednání představenými nebo jinými státními zaměstnanci, jinými zaměstnanci nebo osobami ve služebním poměru podle jiného právního předpisu je umístěna na ochozu ve druhém patře sídla úřadu, vpravo od zadního schodiště. Schránka je označena textem "Oznámení podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb."

 

Zvláštní schránka elektronické pošty: oznameni@hygpraha.cz.

 

V příloze je možné stáhnout si písemné zprávy o činnosti prošetřovatele.