Předměty běžného užívání

11.02.2021

Zdravotně závadné hrnečky se na tuzemském trhu neobjeví

Společná tisková zpráva Celní správy ČR, Celního úřadu pro hlavní město Prahu a Hygienické stanice hlavního města Prahy

Celý článek

11.11.2020

Dovoz plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu z Čínské lidové republiky a Hongkongu

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje informaci určenou dovozcům plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu z Čínské lidové republiky a Hongkongu.

Celý článek

11.11.2020

UPOZORNĚNÍ PRO DOVOZCE MATERIÁLŮ A PŘEDMĚTŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO STYKU S POTRAVINAMI (FCM) - PLASTOVÉHO KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ Z POLYAMIDU A MELAMINU Z ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY A HONGKONGU NA POVINNOST VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU TRACES – NT

HSHMP upozorňuje, že došlo k zavedení elektronických verzí Společného zdravotního vstupního dokladu (dále jen „SZVD => CHED") v rámci systému TRACES NT (Trade Control and Expert Systém New Technology).

Celý článek

01.07.2020

Oznamovací povinnost pro výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na povinnost pro výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami.

Celý článek

08.01.2020

Azbestová vlákna při kontrole obsahu vybraných kosmetických výrobků pražští hygienici neobjevili

Hygienická stanice hlavního města Prahy loni prioritně prověřovala dětské a dekorativní tuhé pudry z hlediska obsahu azbestových vláken. Stalo se tak v návaznosti na medializaci problematiky v USA.

Celý článek

12.12.2019

Upozornění pro provozovatele stravovacích služeb a dovozce materiálů a předmětů pro styk s potravinami

HSHMP upozorňuje, že od 14. 12. 2019 začnou platit nová pravidla pro dovoz materiálů a předmětů pro styk s potravinami ze třetích zemí. Od tohoto dne se použije nové nařízení o úředních kontrolách, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Celý článek

08.10.2019

Pražští hygienici zapojeni do celoevropského procesu výměny odborných zkušeností: na studijní pobyt na pražskou hygienu přijíždějí kolegové z Černé Hory

Hygienickou stanici hlavního města Prahy navštíví ve dnech 9. až 11. října delegace kolegů z dozorového orgánu Černé Hory. Pražští hygienici budou kolegům předávat své zkušenosti získané z oblasti státního zdravotního dozoru v naší metropoli.

Celý článek

25.09.2019

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR k používání e-cigaret / vapovacích zařízení v souvislosti s varováním amerického CDC

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje informaci Ministerstva zdravotnictví ČR k používání e-cigaret/vapovacích zařízení v souvislosti s varováním amerického CDC.

Celý článek

09.09.2019

Pražská hygiena: zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2018

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje zprávu o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2018.

Celý článek

11.06.2019

Rizika „eko a bio“ výrobků z pohledu hygieniků

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje, že se v posledních letech zvyšuje nákup výrobků deklarovaných, že jsou vyrobeny z přírodních materiálů nebo jsou označeny jako eko či bio. Takové výrobky však mohou být zdravotně závadné. Více ve zprávě.

Celý článek


1 2