Předměty běžného užívání

11.06.2019

Rizika „eko a bio“ výrobků z pohledu hygieniků

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje, že se v posledních letech zvyšuje nákup výrobků deklarovaných, že jsou vyrobeny z přírodních materiálů nebo jsou označeny jako eko či bio. Takové výrobky však mohou být zdravotně závadné. Více ve zprávě.

Celý článek

10.06.2019

Informace o používání a uvádění na trh plastových materiálů a předmětů pro styk s potravinami, které obsahují mletý bambus nebo jiné podobné složky

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje odborný článek Státního zdravotního ústavu věnovaný problematice používání a uvádění na trh plastových materiálů a předmětů pro styk s potravinami obsahujících mletý bambus nebo jiné podobné látky.

Celý článek

20.02.2019

Jsou výrobky z hliníku bezpečné pro kontakt s potravinami?

Hygienická stanice hlavního města zveřejňuje výsledky testování zdravotní nezávadnosti výrobků z hliníku pro potravinářské použití.

Celý článek

07.02.2019

Výsledky kontrol zaměřených na zdravotní rizika potravinářských folií pro domácí použití

Hygienická stanice hlavního města Prahy prováděla kontrolu zdravotní nezávadnosti vybraných potravinářských strečových fólií pro domácí použití. Více ve zprávě.

Celý článek

18.12.2018

Pražští hygienici nabádají k opatrnosti při internetovém nákupu kosmetiky

Hygienická stanice hlavního města upozorňuje spotřebitele na rizika spojená s nákupy kosmetických výroků prostřednictvím pochybných e-shopů. Více ve zprávě. Ing. Pavel Zikl, vedoucí oddělení předmětů běžného užívání

Celý článek

05.12.2018

Omezování plastů ve stravovacích službách z pohledu hygienika-odpovědi na časté dotazy veřejnosti

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje nejčastější odpovědi na dotazy veřejnosti ohledně problematiky omezování nadbytečného používání plastů. Mgr. Boublík, tiskový mluvčí

Celý článek

11.07.2018

Dodržujte zásady správného opalování, radí pražští hygienici

Hygienická stanice hlavního města Prahy doporučuje veřejnosti, aby v průběhu léta, během dovolených – letních prázdnin – byla dodržována obecná doporučení týkající se opalování – slunění. Ing. Pavel Zikl, vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání

Celý článek

24.04.2016

Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků (kosmetovigilance)

V souladu s ustanovením článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, je stanovena pro odpovědné osoby a distributory povinnost neprodleně oznámit závažné nežádoucí účinky kosmetických přípravků orgánu dozor

Celý článek