Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele


Telefon: + 420 296 336 799

Fax: + 420 296 336 734

E-mail: sekretariat@hygpraha.cz