Zpráva o činnosti HSHMP za rok 2014

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") uveřejňuje Zprávu o činnosti HSHMP za rok 2014. Dostupné jsou i všechny přílohy k této zprávě, které jsou níže ke stažení.

 

V Praze dne 20. 4. 2016

 

Sekretariát ředitele HSHMP