Odkazy

Ministerstvo zdravotnictvi ČR                             

www.mzcr.cz

 

Státní zdravotní ústav                                          

www.szu.cz

 

 

Magistrát hlavního města Prahy

www.praha.eu

 

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy          

www.zzshmp.cz/

 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy                            

www.hzspraha.cz

 

Krajské ředitelství Policie hlavního města Prahy                             

www.policie.cz/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-pha.aspx

 

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy ČR                           

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/praha/  

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

http://www.sujb.cz

 

Státní ústav radiační ochrany

http://www.suro.cz

 

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany

http://www.sujchbo.cz

 

Správa státních hmotných rezerv

http://www.sshr.cz