Referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví v odboru Hygieny dětí a mladistvých poboček Centrum, Východ a Jih

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze vyhlašuje dne 26. 2. 2021 výběrové řízení na pracovní pozici referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví v odboru Hygieny dětí a mladistvých poboček Centrum, Východ a Jih (9. platová třída, Praha 9). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

 

V Praze dne 26. 2. 2021

 

 

Ing. Aneta Cingelová

odborný rada oddělení personalistiky


 

Přílohy