Odbor protiepidemický, pozice referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví - doba určitá - zástup za MD/RD

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze vyhlašuje dne 26. 7. 2017 výběrové řízení na pracovní pozici referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví. Bližší informace v přiloženém oznámení.
 

V Praze dne 26. 7. 2017

 

Mgr. Jana Hrdličková

odborný referent oddělení personalistiky


 

Přílohy