Vzory

18.04.2016

Oznámení ve smyslu § 23 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.

Oznámení ve smyslu § 23 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění o zahájení / ukončení* činnosti provozovny stravovacích služeb

Celý článek

18.04.2016

Žádost o stanovisko k evidenci dětské skupiny

VZOR žádosti s stanovisko k evidenci dětské skupiny (pro každou dětskou skupinu samostatná žádost)

Celý článek

18.04.2016

Žádost o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví

Žádost o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k žádosti o zápis školy/školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

Celý článek

18.04.2016

Žádost o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví

Žádost o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k žádosti o změnu v zápisu školy/školského zařízení v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

Celý článek