Zajištění dostupnosti ředitele a epidemiologa HSHMP - 42. a 43. týden 2017

Hygienická stanice hlavního města Prahy oznamuje kontaktní osoby zajišťující komunikaci s Operačním a informačním střediskem ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (OPIS MV GŘ HZS ČR) k zajištění plnění úkolů stanovených dohodou o spolupráci k zajišťování, předávání a přijímání informací v případě vzniku mimořádné události s výskytem infekčních nemocí.

 

Bližší informace v přiloženém dokumentu.

 

 

V Praze dne 18. 10. 2017

 

 

Blanka Omelková

sekretariát ředitele HSHMP