Zajištění dostupnosti ředitele a epidemiologa HSHMP - 40. až 42. týden 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy oznamuje kontaktní osoby zajišťující komunikaci s Operačním a informačním střediskem ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (OPIS MV GŘ HZS ČR) k zajištění plnění úkolů stanovených dohodou o spolupráci k zajišťování, předávání a přijímání informací v případě vzniku mimořádné události s výskytem infekčních nemocí.

 

Bližší informace v přiloženém dokumentu.

 

 

V Praze dne 24. 9. 2020

 

 

Blanka Omelková

sekretariát ředitelky HSHMP