Pražští hygienici se zapojili do Ministerstvem zdravotnictví iniciované celostátní akce na kontrolu dodržování opatření proti epidemii covidu-19

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se ve čtvrtek 4. a v sobotu 6. listopadu 2021 aktivně zapojila do Ministerstvem zdravotnictví iniciované celostátní kontrolní akce zaměřené na kontrolu dodržování opatření, která byla přijata kvůli epidemii covidu-19. Stejně jako HSHMP tak činily také další krajské hygienické stanice. Hygienikům při kontrolách poskytovala, v souladu se zákonem, součinnost také Policie České republiky. 

 

 

 

 

Pražští hygienici v uváděných dnech provedli v Praze kontrolu celkem 15 provozoven poskytujících stravovací služby, tří divadel a tří kin. V rámci kontrolní akce dále prověřili 455 fyzických osob ohledně toho, zda disponují některým z dokladů systému tzv. O-T-N (Očkování – prodělaná Nemoc – Test) tak, jak ukládají příslušná mimořádná opatření ministetrstva zdravotnictví schválená vládou České republiky. 


Výsledky kontrol shrnuje následující tabulka:

 

OBLAST VÝKONU KONTROL POČET KONTROL SANKCE POČET  SANKCE (Kč) NAPOMENU
kina 3 0 0 0
divadla 3 0 0 0
provozovny poskytující stravovací služby  15 2* 0 0
fyzické osoby 455 6** 3000** 11***
CELKEM 476 8*-** 3000** 11***

* bude zahájeno správní řízení
** pokuty udělené na místě Policií ČR
***  napomenutí za nesprávné používání či absenci používání prostředků adekvátní ochrany dýchacích cest v provozovnách poskytujících stravovací služby, kinech, divadlech


  

FOTA: ilustrační obrázky


Kontroly v pražských hudebních klubech poslední říjnový pátek přinesly pět blokových pokut za nedodržení systému O-T-N


Ještě před zahájením mimořádných celostátních kontrol iniciovaných Ministerstvem zdravotnictví pražští hygienici ve spolupráci s pražskými policisty provedli v pátek 29. října 2021 ve večerních hodinách v centrální části města kontrolu dodržování nařízených opatření ve třech pražských hudebních klubech. HSHMP v těchto klubech ohledně disponování příslušným dokladem tzv. systému O-T-N zkontrolovala 213 fyzických osob. Příslušným dokladem na místě nedisponovalo 5 osob, přestupky vyřešeny na místě udělením blokové pokuty. 

 


 

V Praze 8. 11. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy