Počet nově pozitivně testovaných na covid-19 v Praze v přepočtu na 100 000 obyvatel o víc než třetinu stoupl

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, konstatuje, že v uplynulých sedmi dnech v Praze počet nově pozitivně testovaných lidí na covid-19 v přepočtu na 100 000 obyvatel vzrostl o třetinu.  Za poslední týden pražští hygienici registrují 1 055 pozitivně testovaných  osob na 100 000 obyvatel, celkově za poslední týden přibylo v metropoli 14 079 nově pozitivně testovaných.

Výskyt onemocnění covid-19 v Praze za uplynulých 42 dnů  přehled k datu 24. 11. 2021

 

13.10. - 19.10.2021 1771 onemocnění incidence 133/100 000 obyvatel
20.10. - 26.10.2021 3941 onemocnění incidence 295/100 000 obyvatel
27.10. - 2.11. 2021 5549 onemocnění incidence 416/100 000 obyvatel
3.11. - 9.11. 2021 7111 onemocnění incidence 533/100 000 obyvatel
10.11. - 16.11.2021 10 409 onemocnění incidence 780/100 000 obyvatel
17.11. - 23.11.2021 14 079 onemocnění incidence 1 055/100 000 obyvatel


Nejzatíženější věková skupina: 6 - 11 let

 

Nejzatíženější věkovou skupinou jsou děti od 6 do 11 let, kde je počet pozitivně testovaných aktuálně 3 063,0/100 000 dětí této věkové kategorie, následuje skupina 12 - 15 letých (2 371,2/100 000). Stejně tak i ve všech ostatních věkových kategoriích je zaznamenán oproti minulému týdnu vzestup počtu pozitivně testovaných na 100 000. Tyto hodnoty, stejně jako v dalších krajích ČR, odpovídají aktuální epidemiologické situaci. Vzestup počtu pozitivních osob se týká všech věkových kategorií včetně osob 65+.

 

 

HSHMP apeluje na děti, mládež i dospělé, aby podle možnosti omezili všechny zbytečné kontakty, a v případě školních, pracovních a volnočasových aktivit se chovali s maximálně možnou mírou obezřetnosti a odpovědnosti. Aby dodržovali rozestupy minimálně 1,5 m a nosili ochranu úst a nosu ve všech vnitřních prostorech a zároveň i ve všech situacích, kdy dochází ke kumulaci nebo kontaktu osob ve venkovním prostoru. Významné je i časté mytí rukou a dezinfekce dotýkaných povrchů.

 

Aktuální přehled platných protiepidemických opatření přijímaných ze strany Ministerstva zdravotnictví je srozumitelně publikován na vládním covid portálu https://covid.gov.cz/ .

 

EPIDEMIOLOGICKÁ ZÁTĚŽ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ OBYVATEL HL. M. PRAHY
7denní počty nových případů na 100tis. obyv. dané věkové třídy 

 

0 - 2 391,1
3 - 5 936,1
6 - 11 3 063,0
12 - 15 2 371,2
16 - 19 1 326,1
20 - 29 825,6
30 - 49  1 071,6
50 - 64 811,7
65+ 515,2

 

Zodpovědný přístup každého jednotlivce bez ohledu na věk je rozhodující pro zpomalení  epidemie. 

HSHMP apeluje na všechny obyvatele, aby podstoupili očkování, pokud není kontraindikováno.


V Praze 25. 11. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy