Pražští hygienici informují: 1/4 klíšťat má Lymeskou borreliozu

Výsledky vyšetření vzorku klíšťat prokázaly pozitivitu na borrelie ve všech devíti sledovaných lokalitách (viz tabulka), které dlouhodobě Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") sleduje. Celkově bylo pražskými hygieniky vyšetřeno 468 klíšťat, 110 z nich bylo pozitivních (tj. 23,5 %), což odpovídá trendu i z předchozích let (např. v roce 2016 to bylo 22,76 %). Klíšťata byla testována vysoce senzitivní a specifickou metodou real-time PCR se sondou na přítomnost borreliové DNA, kterou prováděla Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu.

 

I přes to, že jde o 1/4 vyšetřených klíšťat a mohl by se tento výsledek jevit jako nepříznivý, pak podle pražských hygieniků není důvod k panice: „Není pravidlem, že každý, na koho se klíště přisaje, onemocní borreliozou. Záleží na mnoha okolnostech – například na délce přisátí či na momentální kondici našeho imunitního systému," říká Jan Jarolímek, ředitel HSHMP a dodává: "Navíc nesmíme zapomínat na to, že ne všechna klíšťata, která se v těchto oblastech vyskytují, jsou nutně infekční.“

 

Od začátku roku bylo na území hlavního města Prahy evidováno 74 případů onemocnění Lymeskou borreliozou. Ve 36 případech šlo o ženy, v 38 případech o muže. Není ale pravda, že se všichni nakazili v Praze. Onemocnění si častokrát mohli přivézt z míst, kde trávili dovolenou – tedy jiných míst Česka.


Tabulka 1: Promořenost klíšťat původcem lymeské borreliozy v roce 2017 – lokality sledované HSHMP *

Zdroj: HSHMP


* Komentář k tabulce
Jak je v tabulce vidět, nejvyšší prevalence Lymeské borreliozy (LB) je stále (již po tři roky) v Prokopském údolí, letos 47, 5%. Vysoká prevalence LB byla rovněž detekována v klíšťatech z Kunratického lesa (22 % Globus a 30 % Václav) a Satalické obory (28,6 %). Výsledky se téměř shodují s předchozím rokem. Nejnižší prevalenci naopak hygienici objevili v Klánovickém lese. V nově sledované lokalitě Pod Kesnerkou činila prevalence LB téměř 20 %.
Vysoká promořenost klíšťat LB byla také zjištěna ve Stromovce, více než třetina z těchto klíšťat je pozitivní na borrelie (31,4 %). Zaměstnankyním HSHMP přitom ale trvalo čtyři a půl hodiny, než ve Stromovce sesbíraly 35 klíšťat.
V Hostivařském lese byla zjištěna pozitivita 18,8 %. Nižší infikovanost klíšťat byla prokázána v Divoké Šárce: šlo pouze 14,8 %, což je o polovinu méně než v loňskem roce. V další nově sledované lokalitě Ďáblický háj byla infikovanost klíšťat pouze 9,1 %, jednalo se však o malý počet vyšetřených klíšťat.


 

Proč bylo nejméně infikovaných klíšťat zachyceno právě v oblasti Klánovického lesa? „Tato lokalita je atypická svým biotopem, zdejší půda je místy podmáčená, místy je stojatá voda,“ vysvětluje Jaroslava Zelenková z protiepidemického odboru HSHMP.

 

A jak se efektivně ochránit proti borrelioze?
Proti borrelioze zatím neexistuje očkování, pro úspěšnou léčbu onemocnění je nejdůležitější včasná diagnóza a okamžité zahájení léčby antibiotiky. „Nikdy nevytahujte klíště holýma rukama! Právě oděrky na rukách mohou být vstupní branou pro nákazu borreliozou. Po návratu z přírody je také důležitá prohlídka celého těla,“  upozorňuje epidemioložka Jaroslava Zelenková.


Jak se projevuje Lymeská borrelioza?
První příznaky onemocnění přicházejí cca po 1–2 týdnech od přisátí klíštěte, projevují se jako nespecifické chřipkové příznaky (únava, malátnost bolesti hlavy, kloub). U části pacientů se kolem místa přisátí klíštěte vytvoří typická borreliová skvrna.


 

Foto 1: Typická borreliová skvrna

Zdroj: HSHMP

 

Ve 20–30 % nákaz bohužel nemusí být pozorovány žádné příznaky v první fázi onemocnění a borrelioza tak přechází do dalších, hůře léčitelných stádií, jejichž projevy zahrnují chronické záněty kůže, záněty kloubů a šlach, infekce centrálního nervového systému (neuroborrelioza) či napadení srdce nebo očí.

 

Další podrobnosti o nemocích, které přenášejí klíšťata, najdete zde: http://hygpraha.cz/dokumenty/klistata-2304_2304_448_1.html

 

V Praze 4. 10.  2017

 

Mgr. Dana Mertová
tisková mluvčí HSHMP