Stručná informace k výskytu onemocnění covid-19 v Poslanecké sněmovně

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, na četné dotazy sdělovacích prostředků může potvrdit informaci, že v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byl laboratorně potvrzen pozitivní výskyt onemocnění covid-19. S ohledem na právní úpravu v oblasti ochrany osobních údajů nebude orgán ochrany veřejného zdraví zveřejňovat jakékoli informace osobního charakteru kromě toho, že covid-19 pozitivní osobě byla nařízena domácí izolace. HSHMP je v záležitosti veškerých technicko – organizačních záležitostí v úzkém kontaktu s Kanceláří Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

 

Lze nicméně sdělit, že HSHMP postupovala v daném případě ryze odborně, tj. provedla standardní epidemiologické šetření včetně posouzení všech dohledaných kontaktů covid-19 pozitivní osoby. Řídila se nejen doporučeními Světové zdravotnické organizace, zákonem o ochraně veřejného zdraví, příslušnými vyhláškami, ale také aktuálními algoritmy nastavovanými Ministerstvem zdravotnictví.

 

V rámci daného pracoviště byla nařízena karanténa všem vyhodnoceným, tzv. epidemiologicky závažným kontaktům, tj. jedenácti osobám v přímém kontaktu, které byly, jsou a budou dále sledovány včetně provedení testu na covid-19 metodou RT-PCR. Aktuálně v daném případě další onemocnění není registrováno.

 

V Praze 25.8.2020

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP