V Praze v pondělí 31. května 37 nově potvrzených případů onemocnění covid-19

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že za pondělí 31. května 2021 v Praze eviduje 37 nově potvrzených případů onemocnění covid-19. Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní  počet případů v Praze k datu 31. 5. 2021 čísla 185 159.

CELKOVÝ STRUČNÝ SOUHRN SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE k datu 1. 6. 2021; 8:30 hodin

 

Kumulativní celkový počet potvrzených případů onemocnění covid-19 od 1.3.2020 k aktuálnímu dni* Počet nově hlášených případů onemocnění covid-19 za posledních 24 hodin

Kumulativní celkový počet vyléčených potvrzených případů onemocnění covid-19*

Kumulativní celkový počet zemřelých potvrzených případů onemocnění covid-19*

185 159

37

181 311

2 720**

Zdroj dat: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)

* kumulativní statistika od 1.3.2020

**data odpovídají aktuálním hodnotám uvedeným na: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kraje/PHA


VÍCE PODROBNOSTÍ ZDE

  


Graf 1:

 


 


Graf 2:


► TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE K EPIDEMIOLOGICKÝM ŠETŘENÍM ONEMOCNĚNÍ covid-19
► 

PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace

(link na informace MZČR a ÚZIS)

 

- k dispozici rovněž Vývoj indexu rizika v čase – přehled po krajích včetně hlavního města Prahy


PES: Protiepidemický systém ČR – krajský přehled
hlavní město Praha

 

Data a analýzy  
(po prolinknutí je třeba otevřít pdf soubor, který je aktualizovaný jednou týdně)

 

Komentáře epidemiologů  -   Aktuální epidemiologická situace: hlavní město Praha
(komentář aktualizován jednou týdně)


DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE O ONEMOCNĚNÍ covid-19 V PRAZE:

i


  •  Další aktuální data a informace, týkající se onemocnění covid-19 v České republice (odkaz zde) :

 

V Praze 1. 6. 2021


Hygienická stanice hlavního města Prahy