Předškolní zařízení

30.09.2021

Informace k délce stanovené karantény v případě zjištěného rizikového kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou ve škole/školském zařízení

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") publikuje vysvětlující informaci k otázce délky karantény v případě zjištěného rizikového kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou ve škole/školském zařízení .

Celý článek

03.08.2021

Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické doporučení pro školy a školská zařízení

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje tiskovou zprávu z 3. 8. 2021 věnovanou informaci o metodickém doporučení pro školy a školská zařízení, které Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 30. července 2021

Celý článek

31.08.2020

Pražští hygienici aktuálně nošení roušek ve společných prostorech škol doporučují, avšak nenařizují - rozhodnutí je v kompetenci ředitelů škol

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje aktuální odborné stanovisko k tématu nošení roušek ve společných prostorech pražských škol a školských zařízení.

Celý článek

18.08.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: MANUÁL K PROVOZU ŠKOL OD ZÁŘÍ

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje manuály pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 připravený Ministerstvem školství v úzké spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

Celý článek

19.06.2020

Informace k zajištění pitné vody ve školských provozovnách

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje provozovatele školských zařízení, že v případech výluk dodávek pitné vody není možné poskytovat školské služby bez zajištění tekoucí pitné vody.

Celý článek

21.05.2020

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19

Hygienická stanice hlavního města Prahy vydává doporučení pro provozovatele MŠ, dětských skupin a dalších subjektů předškolní péče týkající se základního požadavku na zajištění osobní hygieny dětí - hygieny rukou.

Celý článek

15.05.2020

Pražští hygienici zveřejňují hygienické pokyny pro školy a školská zařízení připravené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje hygienické pokyny pro školy a školská zařízení připravené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Celý článek

26.02.2020

Jak řešit výskyt vší ve školách?

Hygienická stanice hlavního města Prahy z důvodů opakovaných dotazů rodičů a pedagogů zveřejňuje informaci o postupu při výskytu vší u dítěte navštěvujícího školské zařízení.

Celý článek

24.02.2020

Pražská hygiena zahájila pravidelná školení zaměřená na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti personálu pražských školních jídelen

Hygienická stanice hlavního města Prahy 20. února 2020 lektorsky vedla školení pro zhruba 60 pracovníků školních jídelen z městské části Praha 3.

Celý článek

13.11.2019

Pražští hygienici pravidelně kontrolují také dětská pískoviště

Hygienická stanice hlavního města Prahy aktuálně eviduje 306 venkovních hracích ploch s pískovištěm. Letos zkontrolovala 141 pískovišť, tedy 46,1 %. Více v textu.

Celý článek


1 2 3