Vzory

11.08.2020

Oznámení ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb.

Oznámení ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění o zahájení / ukončení* činnosti provozovny stravovacích služeb

Celý článek

14.07.2020

Žádost o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje vzor žádosti o vydání stanoviska v řízení, kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným správním úřadem.

Celý článek

18.04.2016

Žádost o stanovisko k evidenci dětské skupiny

VZOR žádosti s stanovisko k evidenci dětské skupiny (pro každou dětskou skupinu samostatná žádost)

Celý článek

18.04.2016

Žádost o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví

Žádost o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k žádosti o změnu v zápisu školy/školského zařízení v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

Celý článek